Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Mitt lille studio AS (heretter MLS) sine nettsteder. MLS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: http://www.mittlillestudio.no.

Personopplysninger som behandles

MLS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. Eksempler på informasjon som innhentes:
• E-postadresse
•Fornavn og etternavn
• Telefonnummer og adresse

Hvordan informasjon innhentes?
MLS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider samt skjema som fylles ut ved fotografering. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Formålet med informasjonen som innhentes
For å kunne sende relevant informasjon. Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom Bookingskjema og Avtale om fotografering lagres i MLS sine arkiv, både digitalt og fysisk, mitt eksterne kundesystem Workflow og i mitt regnskapssystem Fiken.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte daglig leder, Miriam Skeide.

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men MLS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av MLS.

Samtykke
Ved booking av fotografering samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at MLS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på http://www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon
Miriam Skeide
Daglig leder
mittlillestudio@gmail.com